ที่มาที่ไป ”บัลเล่ต์” ในไทย (Ballet Dance)

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%9b-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%83%e0%b8%99

ประวัติความเป็นมาของบัลเล่ต์นั้น ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค  ตามวิวัฒนาการทางด้านการศึกษาและการแสดง

ยุคที่ 1 ยุคนี้เป็นยุคริเริ่ม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2494)   เริ่มมีการเรียนบัลเลต์ในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ใน พ.ศ. 2477 ตรงกับสมัยรัชการที่ 7 เป็นการสอนแบบอิสระโดยให้นักเรียนเต้นตาม การแสดงจะเป็นการเต้นประกอบเพลงในละครเพื่อคั่นสลับฉาก รูปแบบการนำเสนอของบัลเล่ต์เข้ามามีบทบาท กับการแสดงนาฏยศิลป์ไทยโดยเฉพาะในละครดึกดำบรรพ์

ยุคที่ 2 ยุคพัฒนาบัลเล่ต์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2509)  บัลเล่ต์เริ่มมีการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากมีครูบัลเล่ต์อาชีพจากต่างประเทศจำนวน 4 คนเปิดสอนบัลเล่ต์ในกรุงเทพฯ การสอนยังเป็นแบบอิสระและมักเป็นการซ้อมเพื่อแสดง มีคนไทยจำนวน 4 คนจบการศึกษาบัลเล่ต์ขั้นสูงจากประเทศอังกฤษ บัลเล่ต์เริ่มขยายไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ การแสดงเป็นบัลเล่ต์คลาสสิกและการผสมระหว่างนาฏยศิลป์ไทยกับบัลเล่ต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงประพันธ์บทเพลงเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเล่ต์หลายชุด และทรงให้การสนับสนุนการแสดงบัลเล่ต์ จึงทำให้บัลเล่ต์เป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น

และในยุคที่ 3 ยุคมาตรฐานบัลเล่ต์คลาสสิก (ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2541) การเต้นบัลเล่ต์ได้พัฒนาจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรการศึกษาของไทยในระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และได้มีการแพร่ขยายไปในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ การสอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นการใช้หลักสูตรสากลของประเทศอังกฤษ เป็นการวัดมาตรฐานบัลเล่ต์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล การแสดงเป็นบัลเล่ต์คลาสสิก โดยมี 2 ลักษณะ คือ การแสดงงานโรงเรียนและการแสดงในเชิงพาณิชย์ ในประเทศไทยยังไม่มีคณะบัลเล่ต์อาชีพ และผู้สนับสนุนบัลเล่ต์อย่างจริงจัง ทำให้การพัฒนาไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งควรมีการแต่งตำราเกี่ยวกับบัลเล่ต์เป็นภาษาไทย เพื่อให้นักเต้นได้รู้และเข้าใจการเต้นบัลเล่ต์ดียิ่งขึ้น และงานวิจัยฉบับนี้ควรนำไปสู่การวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาบัลเล่ต์ในประเทศไทยต่อไป

รู้จักกับ Ballet Dance

ผมคิดว่าหลาย ๆ คนก็อาจจะเคยเห็นการเต้นลักษณะนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวเองก็พบเห็นตามทีวีทั่วไปบ่อย ๆ จำนวนมาก ซึ่งการเต้นลักษณะนี้นั้น เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เราอาจจะได้เห็นลีลาการพลิ้วไหว เหนือสายลมของนักเต้นบัลเลต์ ที่จะต้องคิดท่าทาง และท่วงทีต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการนั้น สามารถเห็นได้ในเรื่องของความแตกต่าง ดังนั้นการเต้นบัลเลต์เหล่านี้นั้น ย่อมจะเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการเต้นสมัยใหม่เลยก็ว่าได้ครับ

รู้จักกับ Ballet Dance

 

แต่พอไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเต้นรำประเภทนี้แล้ว ต้องน่าทึ่งเป็นอย่างมากครับ เพราะว่ากีฬาประเภทนี้นั้น มีประวัติและความเป็นมาอย่างยาวนานนั่นเอง อีกทั้งมีต้นกำเนิดอยู่ภายในประเทศอิตาลี่ และซึ่งเป็นการจัดโดยขุนนางในยุคนั้นเสียส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเต้นบัลเลต์ชนิดนี้นั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นรูปแบบการเต้นรำ ที่น่าสนใจ และแน่นอน จะต้องได้รับการฝึกฝนมากกว่าการเต้นรำทั่ว ๆ ไปนั่นเองครับ

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของการเต้นรำประเภทนี้ก็ยังมีครับ อาทิเช่นเครื่องแต่งกาย การจัดท่าทาง หรือว่าลีลา นับได้ว่าเป็นการเต้นรำที่จะต้องใช้ศิลปะพอสมควร ซึ่งเราเองก็คงอาจจะได้พบตามรายการทั่ว ๆ ไปนั่นเองครับ สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นรำบัลเลต์ สามารถเข้ามาดูเรื่องราวต่าง ๆ ได้ที่นี่เลยครับ