BIM100 สารสกัดจากมังคุดที่ดีที่สุด

คนอาจจะรู้จักใน BIM100 กันโดยมากมากแต่แท้จริงแล้วมาจากสารในมังคุดที่แสดงศักยภาพที่กล่าวมาแล้วมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ polysaccharides และ xanthones ในช่วงปี ค.ศ. 2005 – 2006 บริษัทอเมริกันกงสีหนึ่งจัดจำหน่ายน้ำมังคุดโดยใช้การตลาดพร้อมกันกับหนังสือผลการวิจัยคุณสมบัติมังคุด ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยนักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นเป็นส่วนใหญ่ ได้รวมมูลค่า 40,000 ล้านบาท และผู้ใช้ผลิตผลต่างได้รับคุณประโยชน์จากสรรพคุณ ของผลิตผลนี้ในการ ค้ำชูสุขภาพ ปัจจุบันนักศึกษาวิจัยผลผลิตธรรมชาติทั่วโลกจึงยอมรับกันว่า xanthones เป็นสารธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงในการช่วยสร้างเสริมสุขภาพพร้อมทั้งแก้ไขปมอนามัย

อย่างไรก็ตามคณะนักวิจัยของเราอยากให้ผู้ซื้อ bim100 ได้ตระหนักว่า สารกลุ่ม xanthonesในผลมังคุด มีอยู่ทั้งสิ้นกว่า 40 อย่าง แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่เป็นอรรถประโยชน์ บางชนิดนอกจากจะไม่มีผลดีแล้ว ยังอาจมีความผิดในเชิงก่อให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงด้วยและสารที่เป็นอรรถประโยชน์หากใช้น้อยไปก็จะไม่แสดงคุณสมบัติ พร้อมทั้งเมื่อใช้มากไปก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงได้ ดังนั้นการนำ xanthonesไปใช้ในการเสริมสร้างอนามัย พร้อมทั้งแก้ไขโจทย์สุขภาพอนามัย จึงจำเป็นต้องใช้ให้เผงและใช้ในผลรวมที่พอเหมาะพอควรเท่านั้น

bim100 จึงต้องคำนึงถึงความสะดวกติดจะมาก สังเกตก่อนจะซื้อของทานทุกครั้งเลยนะคะเพื่อความสะดวกของตัวเรา