การคัดเลือกซื้อตู้เซฟควรมีวินิจให้เข้ากับการใช้งาน

หากคุณหมายเลือกซื้อตู้เซฟควรมีแนวทางตริตรองแบบนี้ค่ะ

  1. ต้องทราบเป้าประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อน ว่าจะนำไปเก็บสิ่งใด เหตุเพราะสินค้าจำพวกตู้เซฟนั้นมีอยู่มากมายแบบ เช่น เก็บรักษาทรัพย์มีค่า รักษาสิ่งพิมพ์ เก็บรักษาข่าวสารคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  2. ต้องทราบว่าจะเก็บธนสมบัติมากน้อยแค่ไหน เหตุที่ต้องคำนึงเพราะว่าตู้เซฟในนานาๆรุ่นจะมีปริมาตรข้างในต่างๆกัน มีชั้นวางของต่างๆกัน ในบางขณะหากสั่งจับจ่ายใช้สอยไปแล้วเกิดขนาดเล็กไปอาจไม่ได้ผิดเผื่อรองรับสมบัติพัสถานในเบื้องหน้าคงทำให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เซฟใบใหม่อีกก็สิ้นเปลืองอีกค่ะ
  3. ต้องทราบที่ในการวางของซื้อของขายในสถานที่ต้องการใช้งานด้วย ตู้เซฟยี่ห้อบางยี่ห้อมีประเด็นสำคัญในเรื่องของความหนักเบาที่เยอะ หากไม่ได้ปรึกษาทางคณะทำงานฝ่ายขายก่อนสั่งซื้อท่านอาจจะนำตู้เซฟไปวางไว้บนชั้นต่างๆที่ต้องการไม่ได้ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโครงสร้างของอาคารที่จะวางตู้เซฟ หรือคำนึงถึงวิธีการนำเซฟขึ้นไป หากเป็นลิฟท์ก็ต้องมีการปรึกษาผู้รับผิดชอบลิฟท์ก่อน
  4. ต้องการระบบความปลอดภัยในการใช้งานมากน้อยแค่ไหน ของซื้อของขายบางตัวออกแบบมามีระบบกันเจาะ บางรุ่นมีระบบกันไฟ หรือบางรุ่นมีทั้งกันเจาะและกันไฟ หรือเป็นได้เป็นระบบอิเล็คทรอนิกส์ ด้วยกันในบางรุ่นก็จะมีระบบเปิดอัตโนมัติ Time Lock ซึ่งจะต้องลองถามข่าวทางฝ่ายขายก่อนตัดสินใจเลือกสรรซื้อ ในส่วนที่เหตุด้วยบานพับ ควรเลือกเฟ้นหาตู้เซฟที่มีเดือยยื่นออกทั้งสองด้าน