การเลือกสรรซื้อที่นอนให้สมกันกับผู้สูงอายุ

โดยจำนวนมากคนชราจะมีท่าทีปวดหลัง ด้วยเหตุว่าเกิดการเสื่อมไปตามวัยของกระดูกสันหลังพร้อมด้วยข้อต่อ จึงมักเห็นผู้สูงวัยหลังคด หรือ งอ ปวดร้าวลงขา ซึ่งนับวันคนไทยจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้น  โดยสมัยนี้คนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี  คิดเป็น 9-10%ของประชากร หรือประมาณ 6-7 ล้านคน  ต้องมีการชั่วร้ายของกระดูกสันหลังเกิดขึ้น  อาจมีท่วงท่าบิดเบี้ยวของกระดูกสันหลัง โก่ง คด งอ เลื่อนไปด้านหน้า ด้านข้าง หรือแนวบั้นเอว เป็นต้น การหลับโดยนอนบนที่นอนที่ถูกที่กับคนสูงวัยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังของผู้มีอายุได้ โดยวิธีการเลือกซื้อที่นอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมีกระนี้

ความหนาของที่นอน

ความหนาของที่นอนแบ่งตามหมวดของเครื่องมือที่ใช้ทำที่นอนเป็นสำคัญ โดยในสมัยนี้ที่นอนจะมีความหนาอยู่ระหว่าง 6-12 นิ้ว ซึ่งความหนาที่เหมาะกับคนสูงวัยนั้นมีช่องทางดังต่อไปนี้

  1. ถ้าเป็นที่นอนสปริง ควรเลือกสรรที่นอนที่มีความหนามากหน่อยควรมีความหนาของที่นอนเกิน 10 นิ้วขึ้นไป

2.ถ้าเป็นที่นอนยางพารา อาจจะไม่ต้องเน้นที่ความหนามากนักเนื่องจากที่นอนยางพาราถ้ายิ่งหนาจะยิ่งมีความหนักเบามาก ยากต่อการผลัดผ้าปูที่นอน หรือย้ายถิ่นซักฟอก ครั้นแล้วความหนาของที่นอนยางพารา ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว หรือถ้าที่นอนหนาเกิน 8 นิ้วจะต้องมีน้ำหนักพอที่จะสามารถยกเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคนเดียวได้

ที่นอนที่เหมาะกับผู้อาวุโสนั้นจะต้องเน้นที่นอนที่มีความยัดเยียดหรือ Density มากหน่อย โดยแบ่งวิธีเลือกเฟ้นออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นอนสปริง พร้อมทั้งกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง โดยมีเรื่องประกอบดังนี้

1.ที่นอนสปริง จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สปริงต่อเนื่อง พร้อมกับสปริงแยกอิสระหรือ Pocket spring

  1. ที่นอนหน่วยที่ไม่ใช่สปริง