เครื่องพิมพ์วันที่ ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างไร

เครื่องพิมพ์วันที่ (Coding Machine) มีมากมายแบบแผนตามประเภทการใช้งานที่ผิดแผกกัน โดยเครื่องพิมพ์วันที่สามารถ พิมพ์ตัวเลข ข้อความลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ของของซื้อของขายได้หลายหลาก เช่น พิมพ์วันที่, พิมพ์ราคา, พิมพ์วันหมดอายุ, พิมพ์เลขลำดับ Lot ของของซื้อของขาย, พิมพ์น้ำหนัก โดยสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 – 3 บรรทัด

สมัยนี้เทคโนโลยีการทำเครื่องพิมพ์วันที่  ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีเหตุจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุข่าวสำคัญไว้บนตัวของซื้อของขาย ชนิดของของซื้อของขายเองก็ผลิตจากเครื่องไม้เครื่องมือมากมายชนิด พื้นผิวจึงเหลื่อมล้ำกันไป เช่น สินค้าจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นต้น

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบมือโยก

เครื่องพิมพ์วันที่รูปแบบมือโยกใช้เพราะพิมพ์วันที่ผลิต, หมดอายุ, บาร์โค้ด, Lot Number, น้ำหนัก, ราคา ลงบนฟิล์มพลาสติก กระดาษ ลาเบล หรือวัตถุเนื้อนุ่ม ฯลฯ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์วันที่รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้เพราะว่าพิมพ์วันที่ผลิต, เกินอายุลงบนลาเบล พื้นผิวที่เป็นกระดาษ, พลาสติก, สลากยาหรือซองบรรจุสินค้าที่ทำมาจากวัตถุผิวเรียบ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบติดตั้งบนเครื่องบรรจุ

เครื่องพิมพ์วันที่ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องบรรจุหรือเครื่องห่อแนวตั้งอัตโนมัติ เช่นเครื่องบรรจุเม็ดเล็ก เครื่องบรรจุผง เครื่องบรรจุของเหลว หรือเครื่องบรรจุแนวตั้งแบบอื่นๆ ก็ได้

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบสายพานต่อเนื่อง

เป็นระบบการพิมพ์ที่มีความสามารถ และคุณลักษณะรูปแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาตลาดการพิมพ์แบบเดิม บริษัทที่ต้องการกระตุ้นภาพลักษณ์ และเพิ่มผลเงินกำไรให้กับบริษัท