เสาเข็มไมโครไพล์สำหรับระบบรองรับการซ่อมฐานราก

เมื่อเลือกผู้รับเหมาซ่อมแซมฐานราก คุณจำเป็นต้องรู้ว่ามีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมฐานรากใดบ้าง เมื่อพูดถึงงานซ่อมแซมฐานรากในบ้านของคุณ มีหลายทางเลือกที่ต้องทำ ไมโครไพล์ตัวเลือกเหล่านี้มีตั้งแต่การใช้เสาเข็มเกลียวหรือเสาดันเหล็ก การกันซึมหรือการหนุน เสาเข็มที่แบ่งส่วนคอนกรีตหรือเสาดันเหล็ก ไมโครไพล์หรือแม้แต่เสาแบบนอกรีตเทียบกับแบบศูนย์กลางคุณจะได้ยินคำเสนอแนะสำหรับระบบรองรับการซ่อมฐานรากแต่ละประเภท

คุณจะได้ยินสาเหตุต่างๆ มากมายว่าทำไมพุชตุ้มเหล็กบางอันจึงดีกว่าแท่นดันเหล็กแบบอื่นๆ การสำรวจข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาวิธีการและวิธีการซ่อมแซมบ้านที่ถูกต้องไมโครไพล์ ที่นี่เราจะเน้นที่ความแตกต่างในระบบการเจาะขั้นแรกเราต้องกำหนดเงื่อนไขนอกรีตและศูนย์กลาง ไมโครไพล์ระบบเจาะนอกรีตคือระบบที่แกนเสาเข็มไม่สอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ เสาที่มีศูนย์กลางคือโครงยึดของเสาและเสาเข็มที่มีแกนอยู่ในแนวเดียวกับการรับน้ำหนัก

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ระบบเสาเหล่านี้โดยทั่วไปใช้ส่วนเสาเหล็ก

ถัดไป คุณต้องจัดหมวดหมู่ระบบการเจาะเหล่านี้เพียร์ประหลาดไมโครไพล์ เพียร์ ศูนย์กลาง เพียร์กดเหล็กเพียร์ดันเหล็ก เพียร์เกลียว เจาะคอนกรีตเซกเมนต์ เพียร์

ไมโครสำหรับการใช้งานซ่อมแซมฐานราก เสาเกลียวมีลักษณะผิดปกติอยู่เสมอ ส่วนเกลียวถูกติดตั้งผ่านระบบการถ่ายคร่อมจากด้านข้างของท่าเรือ นอกจากนี้ยังติดตั้งไมโครไพล์ผ่านระบบการถ่ายคร่อมจากด้านข้างของท่าเรือ สาเหตุหลักมาจากอุปกรณ์ขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ใช้ในการติดตั้งไมโครไพล์ระบบประเภทนี้ไม่สามารถติดตั้งใต้ผนังหรือฐานรากได้เสาเข็มคอนกรีตแบบแบ่งส่วนจะติดตั้งไว้ใต้ฐานรากโดยตรง

จากนั้นจึงติดตั้งโครงยึดหรือแท่นที่ด้านบนของเสาเข็มเพื่อถ่ายโอนน้ำหนักที่ใช้ไปยังท่าเรือ Hybrid Piers เป็นแนวคิดใหม่ล่าสุดในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ระบบไมโครไพล์เสาเหล่านี้โดยทั่วไปใช้ส่วนเสาเหล็กเติมคอนกรีตซึ่งติดตั้งโดยตรงด้านล่างฐานราก แล้ววางโครงเหล็กหรือบล็อกคอนกรีตไว้ด้านบนเพื่อขนถ่ายน้ำหนักไปยังท่าเรือ เสาไฮบริดเหล่านี้วางตลาดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก ในความเป็นจริงพวกเขาจะประนีประนอมกับทั้งสองโลก ไมโครไพล์พวกเขาไม่ได้ให้ประโยชน์เต็มที่ของเสาเหล็กและมีข้อเสียเช่นเดียวกับเสาเข็มคอนกรีตแบบแบ่งส่วน

หากออกแบบอย่างถูกต้องและนำไปใช้อย่างเหมาะสม ก็จะทำงานได้ดี

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เสาดันเหล็กสามารถมีลักษณะนอกรีตหรือศูนย์กลางได้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตแต่ละรายจะกำหนดว่าการออกแบบใดเหมาะสมกับความสามารถในการผลิตและการออกแบบมากที่สุด ไมโครไพล์และยึดถือสไตล์นั้น มีเพียงEarth Contact Productsเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการออกแบบและออกแบบระบบทั้งสองประเภท

สำหรับใช้ในบ้านเรือนอะไรจะดีไปกว่า พิสดาร หรือ ศูนย์กลาง นั่นคือคำถาม 64,000 ดอลลาร์ ไม่มีคำตอบที่แท้จริง เพราะหากออกแบบอย่างถูกต้องและนำไปใช้อย่างเหมาะสมไมโครไพล์ ไฮโดรลิคก็จะทำงานได้ดี แม้ว่าท่าเทียบเรือที่ออกแบบมาอย่างไม่ธรรมดานั้นต้องการวิศวกรรมที่มากขึ้นและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่จะทำงานได้ดีเท่านั้น แต่บางแห่งก็ทำงานได้ดีกว่า 30 ปี นี่ไม่ได้หมายความว่าเสาประหลาดทั้งหมดมีวิศวกรรมที่ดีอยู่เบื้องหลัง