ศึกษาถึงประโยชน์ของการเรียนบัลเล่ต์ Ballet

บัลเลต์มีองค์ประกอบสำคัญมีอยู่ด้วยกันสองอย่างคือ การเต้น และดนตรี ซึ่งโดยปกติดนตรีมักจะเกิดขึ้นก่อน แล้วผู้คิดท่าทางเต้น จึงคิดท่าทางต่าง ๆ ให้เข้ากับเพลงนั้นๆ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการจะเต้นบัลเลต์ควรได้รับการฝึกฝนจากครูและควรเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อพัฒนาการด้านความอ่อนตัวและกระดูก บัลเลต์มีส่วนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ แก้ไขข้อบกพร่องของลักษณะการเดินให้มีความสง่างาม เช่น ยืนหลังตรง เพราะบัลเลต์ฝึกให้ยืนหลังตรงหน้าเชิดตลอดเวลา มีพัฒนาการทั้งทางด้าน อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกอีกด้วยนอกจากนี้ยัง ฝึกให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยเพราะมีการสอบเลื่อนระดับทุกปี

ปัจจุบันมีโรงเรียนเปิดสอนหลายแห่ง อย่างเช่น บางกอกแดนซ์ Point Studio โรงเรียนสอนบัลเลย์วราภรณ์-กาญจนา และอื่นๆ

หลักสูตรการเรียนการสอนบัลเลต์

Pre-Ballet สำหรับเด็ก 3 ขวบครึ่ง – 4 ขวบครึ่ง เป็นการสร้างจินตนาการของเด็ก และปูพื้นฐานเบื้องต้น เช่น การยืน การนั่ง การกดปลายเท้า ท่าแขน
Pre-Primary สำหรับเด็ก 4 ขวบครึ่ง – 5 ขวบครึ่ง เป็นการปูพื้นฐานท่าต่างๆ ท่าแขน ท่าเท้า และการกระโดดเบื้องต้น รวมถึงสร้างเสริมจินตนาการไปตามเสียงดนตรี
Primary สำหรับเด็ก 5 ขวบครึ่ง – 6 ขวบครึ่ง เน้นเรื่องเทคนิคมากขึ้น เริ่มมีระบำหรือเพลงที่ยาวขึ้น เริ่มมีการเต้นรำเดี่ยว ส่งเสริมพัฒนาการการรู้จักเต้นให้เข้ากับจังหวะมากยิ่งขึ้น

เกรด 1-8 เริ่มตั้งแต่เด็ก 7 ขวบขึ้นไป ความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่เรียน Advance พื้นฐานการเรียนบัลเลต์ในระดับสูงสำหรับผู้ที่ต้องการยึดเป็นอาชีพต่อไป

หลักสูตร บัลเลต์ผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเสริมบุคลิกภาพ ออกกำลังกาย กระชับรูปร่างให้ได้สัดส่วนมากขึ้น
ประโยชน์ของการเรียนบัลเลต์
1.ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา
2.ทำให้ผู้เรียนมีสรีระและบุคลิกภาพที่ดี เช่น การยืน เพราะบัลเล่ต์จะต้องยืนหลังตรงหน้าเชิดตลอดเวลา
3.ฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีระเบียนวินัย เพราะมีการสอนเลื่อนระดับด้วย
4.ส่งเสริมพัฒนาการทางดนตรี เพราะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเพลงคลาสสิค
5.เป็นการปูพื้นฐานการเต้นให้กับผู้เรียน
6.เป็นการปลูกฝังรสนิยมที่ดีให้กับเด็ก

 

รู้จักกับ Ballet Dance

ผมคิดว่าหลาย ๆ คนก็อาจจะเคยเห็นการเต้นลักษณะนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวเองก็พบเห็นตามทีวีทั่วไปบ่อย ๆ จำนวนมาก ซึ่งการเต้นลักษณะนี้นั้น เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เราอาจจะได้เห็นลีลาการพลิ้วไหว เหนือสายลมของนักเต้นบัลเลต์ ที่จะต้องคิดท่าทาง และท่วงทีต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการนั้น สามารถเห็นได้ในเรื่องของความแตกต่าง ดังนั้นการเต้นบัลเลต์เหล่านี้นั้น ย่อมจะเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการเต้นสมัยใหม่เลยก็ว่าได้ครับ

รู้จักกับ Ballet Dance

 

แต่พอไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเต้นรำประเภทนี้แล้ว ต้องน่าทึ่งเป็นอย่างมากครับ เพราะว่ากีฬาประเภทนี้นั้น มีประวัติและความเป็นมาอย่างยาวนานนั่นเอง อีกทั้งมีต้นกำเนิดอยู่ภายในประเทศอิตาลี่ และซึ่งเป็นการจัดโดยขุนนางในยุคนั้นเสียส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเต้นบัลเลต์ชนิดนี้นั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นรูปแบบการเต้นรำ ที่น่าสนใจ และแน่นอน จะต้องได้รับการฝึกฝนมากกว่าการเต้นรำทั่ว ๆ ไปนั่นเองครับ

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของการเต้นรำประเภทนี้ก็ยังมีครับ อาทิเช่นเครื่องแต่งกาย การจัดท่าทาง หรือว่าลีลา นับได้ว่าเป็นการเต้นรำที่จะต้องใช้ศิลปะพอสมควร ซึ่งเราเองก็คงอาจจะได้พบตามรายการทั่ว ๆ ไปนั่นเองครับ สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นรำบัลเลต์ สามารถเข้ามาดูเรื่องราวต่าง ๆ ได้ที่นี่เลยครับ